Αρχική Σελίδα | Επικοινωνία | Sitemap   

Στοιχεία Επικοινωνίας
Βασιλίσης Σοφίας 6
Τ.Κ. 10674, Αθήνα

Τηλ: 210-7292222
Fax: 210-7292223
email:
info@cni.gr
Στρατηγικός Σχεδιασμός

Η ανάπτυξη των ΑΠΕ αποτελεί βασική προτεραιότητα της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος και την ανεξαρτησία του ενεργειακού εφοδιασμού. Επίσης όπως είναι γνωστό, σύμφωνα με το πρωτόκολλο του Κιότο προβλέπεται μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στην ΕΕ κατά 8% το 2008-2012 από τα επίπεδα του 1990 για την Ελλάδα (+25%).

Με βάση την οδηγία 2001/77ΕΚ έχει τεθεί ως στόχος μέχρι το 2010, το 12% στη συνολικά καταναλισκόμενη ενέργεια να προέρχεται από ΑΠΕ. Ενδεικτικά για την Ελλάδα ο στόχος αυτός ανέρχεται σε ποσοστό 20,1%.

Η αγορά Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας αλλά κυρίως της αιολικής ενέργειας, έχει δείξει σημαντική ανάπτυξη την τελευταία δεκαετία. Παγκοσμίως, η εγκατεστημένη αιολική ισχύς φτάνει περίπου τα 40 GW, 16 φορές μεγαλύτερη από τα επίπεδα του 1993, δύο τρίτα της οποίας είναι εγκατεστημένη στις χώρες της Ε.Ε. Η μεγαλύτερη διείσδυση της αιολικής ενέργειας είναι στην ∆ανία, Γερμανία και Ισπανία, όπου αντιπροσωπεύει το 23%, 10% και 8% αντίστοιχα της συνολικής εγκατεστημένης ισχύος των χωρών αυτών.

Η περαιτέρω ανάπτυξη του κλάδου της αιολικής ενέργειας αλλά και των ΑΠΕ γενικότερα θα έχει θετικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις αλλά και θετικές επιδράσεις και στην οικονομία της χώρας με την αύξηση των επενδύσεων, την πιθανή ανάπτυξη βιομηχανικής δραστηριότητας και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Η ενεργειακή πολιτική για την Ελλάδα βρίσκεται σήμερα σε κρίσιμο σημείο. Το ενεργειακό σύστημα της χώρας αναμένεται να υποστεί σημαντικές μεταβολές κατά την επόμενη δεκαετία, σαν αποτέλεσμα της απελευθέρωσης των ενεργειακών αγορών, των νέων ευκαιριών επένδυσης σε συσχετισμό με τις νέες ενεργειακές τεχνολογίες, της ανάγκης προσαρμογής στις περιβαλλοντικές επιταγές ιδιαίτερα δε σχετικά με το Κιότο και της διευρυμένης θέσης της Ελληνικής Οικονομίας στην Ευρωπαϊκή και Βαλκανική αγορά.

H CNI Ενεργειακή -Σύμβουλοι Επιχειρήσεων ΑΕ προσβλέποντας στις ευκαιρίες και προκλήσεις που δημιουργούνται στο συγκεκριμένο χώρο, σχεδιάζει προσεκτικά τα επόμενα βήματα του και φιλοδοξεί να συμμετάσχει ενεργά στην νέα απελευθερωμένη αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.

 

 © 2004-2006 CNI ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ A.E. 

Το site κατασκευάστηκε και φιλοξενείται
από την Mediascape Ltd