Αρχική Σελίδα | Επικοινωνία | Sitemap   

Στοιχεία Επικοινωνίας
Βασιλίσης Σοφίας 6
Τ.Κ. 10674, Αθήνα

Τηλ: 210-7292222
Fax: 210-7292223
email:
info@cni.gr
Τρέχουσες Δραστηριότητες

ΑΔΕΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ Α.Π.Ε.

A/A ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΕΣΗ Α/Π ΝΟΜΟΣ ΔΗΜΟΣ ΙΣΧΥΣ (MW)
1 CNI ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΕ – ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΡΘΕΝΙΟΝ & ΣΙΑ ΟΕ ΠΑΡΘΕΝΙΟΝ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΚΟΡΥΘΙΟΥ 17.00
2
CNI ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΕ – ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΜΑΡΑΝΤΖΑΚΙ & ΣΙΑ ΟΕ ΜΑΡΑΝΤΖΑΚΙ - ΠΥΡΓΑΚΙ ΑΡΚΑΔΙΑΣ - ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ ΖΑΡΑΚΑ 22.10

ενώ βρίσκονται στην φάση της αξιολόγησης οι παρακάτω αιτήσεις:

ΑΙΟΛΙΚΑ

A/AΕΤΑΙΡΕΙΑΘΕΣΗ Α/ΠΝΟΜΟΣΔΗΜΟΣΙΣΧΥΣ (MW)
1
CNI ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΕ - ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΟΥΚΟΥΡΑ & ΣΙΑ ΟΕ
ΚΟΥΚΟΥΡΑ
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ
15.30
2
CNI ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΕ - ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΟΡΟΜΠΙΛΙ & ΣΙΑ ΟΕΚΟΡΟΜΠΙΛΙ
ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΘΙΣΒΗΣ - ΠΛΑΤΑΙΩΝ
21.25
3
CNI ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΕ - ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΟΡΦΗ & ΣΙΑ ΟΕΚΟΡΦΗ ΟΡΟΥΣ ΕΛΙΚΩΝΑ
ΒΟΙΩΤΙΑΣΘΙΣΒΗΣ - ΑΛΙΑΡΤΟΥ
23.80
4
CNI ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΕ - ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΓΙΑ ΠΕΛΑΣΓΙΑ & ΣΙΑ ΟΕΑΓΙΑ ΠΕΛΑΣΓΙΑ - ΠΑΤΗΜΑ
ΒΟΙΩΤΙΑΣΑΚΡΑΙΦΝΙΑΣ
17.00
5
CNI ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΕ - ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΜΕΓΑΛΗ ΛΟΥΤΣΑ & ΣΙΑ ΟΕΜΕΓΑΛΗ ΛΟΥΤΣΑ
ΒΟΙΩΤΙΑΣΛΕΒΑΔΕΩΝ - ΚΟΙΝ. ΚΥΡΙΑΚΙΟΥ
25.50
6
CNI ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΕ - ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΟΛΙΕΔΕΣ & ΣΙΑ ΟΕΚΟΛΙΕΔΕΣ
ΒΟΙΩΤΙΑΣΛΕΒΑΔΕΩΝ
18.00
7
CNI ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΕ - ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΟΡΟΜΗΛΙΑ & ΣΙΑ ΟΕΚΟΡΟΜΗΛΙΑ - ΜΑΖΑΡΑΚΙ
ΑΡΚΑΔΙΑΣΚΟΙΝ. ΚΟΣΜΑ
18.70
8
CNI ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΕ - ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΤΟΥΡΛΑ & ΣΙΑ ΟΕΤΟΥΡΛΑ
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΝΙΑΤΩΝ
16.00

ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ

A/A ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΕΣΗ Α/Π ΝΟΜΟΣ ΔΗΜΟΣ ΙΣΧΥΣ (MW)
1 CNI ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΕ – ΜΙΚΡΟΣ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ & ΣΙΑ ΟΕ ΠΛΑΤΑΝΙΑ
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ  ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΥ  2.865
2
CNI ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΕ – ΜΙΚΡΟΣ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΝΕΟ ΑΡΓΥΡΙΟ & ΣΙΑ ΟΕ ΝΕΟ ΑΡΓΥΡΙΟ
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΥ 3.25 
 

 © 2004-2006 CNI ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ A.E. 

Το site κατασκευάστηκε και φιλοξενείται
από την Mediascape Ltd